KİAŞ Temel Bilgileri

 

 

KİAŞ’IN KURULUŞ AMACI NEDİR?

Kurumsallaşmanın yolu şirketleşmeden geçer. 2003 yılı olağan genel kurul toplantısında oybirliğiyle “şirketleşme” kararı benimsenmiş ve KİAŞ 14/07/2004 tarihinde kurulmuştur. Aşağıda KİAŞ’ın sizler adına hangi hizmetleri nasıl yapacağını ve bu hizmetleri yerine getirirken sizlerin menfaatlerini nasıl koruyacağını soru ve cevaplarla anlattık.

TESİS YÖNETİMİNDE NEDEN PROFESYONEL İŞLETME VE YÖNETİM ŞİRKETLERİNE İHTİYAÇ DUYULUYOR?

Profesyonel işletmeler; uzman yönetim kadroları, uyguladıkları gelişmiş pazarlama stratejileri ve kullandıkları bilgisayar destekli bakım yönetimi sistemleri ile tesislerin ekonomik ömürlerini uzatmakta ve onlara değer katmaktadır. Bugün çok büyük şirketler bile sahip oldukları gayrimenkullerin yönetimini profesyonel yönetim şirketlerine vermektedirler.

Aşağıdaki örneklerden de anlaşılabileceği gibi, KUYUMCUKENT gibi büyük ölçekli tüm iş merkezleri, alışveriş ve ticaret merkezleri; yönetim ve işletme operasyonlarını ya kendi bünyelerinde kurdukları işletme şirketleri aracılığı ile ya da mevcut bir işletme şirketi üzerinden dışarıdan aldıkları yönetim ve işletme hizmeti ile yapmaktadırlar. Dünyanın her yerinde ve ülkemizde de uygulanan model budur. Burada gözden kaçırılmaması gereken husus, hizmetlerin mutlaka bir şirket eliyle alınmasıdır. Bu noktada hizmetlerin, tesis sahiplerinin kendi kurdukları şirketlerden alınmasının çoğu zaman tercih edildiğini de vurgulayalım. Zira, tesis sahiplerinin mülkiyetini ve kontrolünü ellerinde bulundurdukları işletim şirketleri, dışarıdan komple hizmet veren şirketlerin aksine, kâra değil, tasarrufa odaklanmakta, taşeronları sağlıklı bir şekilde denetleyebilmekte ve kaliteyi sürekli olarak ön planda tutabilmektedir.


KİAŞ’IN ANA GÖREVLERİ NELERDİR?

KİAŞ, KUYUMCUKENT içerisindeki her türlü sosyal tesisi, sağlık ve spor tesisini, ticaret merkezlerini, eğlence ve yiyecek mekânlarını sizlerin adına işletecek, yönetecek ve kiraya verecektir.
KİAŞ, ciddi yatırımlar yaparak gerçekleştirdiğiniz atık arıtma tesislerinin ve cihazlarının bakım ve onarımını yaparak, ünitelerin uzun süreli ve sağlıklı kullanılmasını sağlayacaktır.
KİAŞ, tüm ortak alanların bakım ve temizliğinden sorumlu olacaktır. Size ve çalışanlarınıza temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunacaktır.
KİAŞ sizlere örnek, sağlıklı çevre şartları sağlayacaktır.
KİAŞ, tüm tesisin ve dolayısıyla sizin güvenliğinizi sağlayacak, sadece işinize konsantre olmanızı, güvenlik için ayrı bir harcama yapmamanızı sağlayacaktır.
KİAŞ, tüm tesisin ve tesiste bulunan akıllı binaların teknik bakım ve onarımından sorumlu olacaktır. Elektrik kesintisi, su kesintisi, jeneratör problemi gibi uğraşmak zorunda kalacağınız ve sizden çözüm bekleyen problemleriniz olmayacaktır.
KİAŞ, Kuyumcukent’in tüm kullanıcıları arasında bir köprü vazifesi görecektir. Oluşabilecek tüm ihtilaflı durumları çözecektir.
KİAŞ, üretim, toptan ve perakende faaliyetlerinizin yurt içi ve yurt dışı fuarlarda tanıtılmasını sağlayacak, seminerler düzenleyecek ve her türlü eğitim faaliyetinde bulunacaktır.
KİAŞ, sektörün kalifiye eleman sıkıntısını gidermek için eğitimler düzenleyecek, üniversiteler ile işbirliği yapacak ve insan kaynağı konusunda da sektöre destek verecektir.
KİAŞ tüm tesisin aynı kurallar ile yönetilmesini ve düzenini sağlayacaktır.
KİAŞ, Kuyumcukent I. Etap projesi için sağladığı tüm hizmetleri ve faydaları, hiç eksiksiz olarak yeni yapılacak yatırımların işletilmesi ve yönetilmesi aşamalarında da sağlayacaktır.

 

Yukarı Çık