Değerlerimiz

 

KUYUMCUKENT

TEMEL POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ:

KUYUMCUKENT Kompleksi dünyada ilk kez, kuyum üretim-pazarlama faaliyetleri ile iş ve yaşam aktivitelerini çağdaş mimarinin altında toplayan bir merkezdir. Merkezin bu özelliklerini sürekli geliştirme ve iyileştirme amacına yönelik her türlü işletme ve yatırım faaliyetinin en etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi temel politika olarak belirlenmiştir.

KUYUMCUKENT Kompleksi’nin bu temel politikasına bağlı olarak geliştirilen hedefler şu şekildedir:

Türk kuyum sektörünün “üretim-pazarlama-satış” fonksiyonlarının KUYUMCUKENT Kompleksi’nin çağdaş, insan ve çevre sağlığı ile barışık iş ve takı üretim ortamlarında, etkin bir biçimde işlemesini esas alarak, sektörün topyekûn gelişmesine ve bu yolla dünya liderliğine ulaşmasına katkı sağlamak. Bu hedefe ulaşmak için gerekli her türlü eğitim, sosyal, turizm ve kültürel faaliyetleri de yürütmek.Bu hedef Kuyumcukent’in uluslararası başarısının bir ön koşuludur.

KUYUMCUKENT Kompleksi’nde işletmesi bulunan bütün müşterilerin faaliyet gösterdikleri iş ve takı üretim ortamlarını evrensel kalite standartlarına ve gereksinimlere uygun ölçüde sürekli iyileştirerek, müşterilerin uluslararası koşullara bağlı olarak gelişen ve değişen iş hedeflerine ulaşabilmelerine katkı sağlamak, ekonomik gelişmelerine yardımcı olmak. Bu hedef Kuyumcukent müşterisinin memnuniyeti için bir ön koşuldur.

Çevre koruma bilincine sahip takı üretim merkezi olarak, bu bilincin getirdiği yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek, kamuoyu üzerinde çevre ve insan sağlığına duyarlı, saygın tesis imajını korumak.

Daha iyi ve daha sağlıklı bir toplum için topluma karşı sorumlukları tüm gerekleriyle yerine getirmek, sosyal sorumluluk bilinci ve kültürüne sahip bir kuruluş olarak müşteriler, hissedarlar, çalışanlar için güvenirlik ve saygınlık simgesi olmak.

 

Yukarı Çık